Návraty/Splácanie

Návraty/Splácanie:

Akceptujeme vrátenie alebo výmenu, ak je položka, ktorú ste si kúpili, chybná. Ak dostanete chybný tovar, kontaktujte nás na nižšie uvedenom telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese a uveďte podrobnosti o produkte a chybe. Potom vám povieme, ako vrátiť produkt.

Budete zodpovední za prepravné náklady spojené s vrátením vašej položky. Nie sme zodpovední za stratu alebo poškodenie počas prepravy. V prípade všetkých vrátených tovarov musíte tiež vopred zaplatiť náklady na dopravu a poistenie (ak je to možné).
Ak máte nárok na vrátenie peňazí, vrátenie peňazí nebude zahŕňať žiadne prepravné a manipulačné poplatky, ktoré sa môžu objaviť na dodacom liste alebo faktúre. Keď dostaneme vrátený produkt, skontrolujeme ho a v primeranom čase vám e-mailom oznámime, či máte nárok na vrátenie peňazí alebo výmenu z dôvodu chyby. Ak máte nárok na výmenu alebo vrátenie peňazí, produkt vymeníme alebo vrátime kúpnu cenu (v závislosti od pôvodného spôsobu platby).

Poplatky za dopravu a manipuláciu, ktoré ste už zaplatili, sú nevratné a vrátené sumy nezahŕňajú náklady na dopravu. Od prijatia nášho e-mailu môže uplynúť maximálne 14 pracovných dní, kým sa vám zobrazí
vrátenie peňazí na váš výpis.

Vrátenie položiek:

Prijímame vrátenie nových aj otvorených položiek. Tovar môžete vrátiť aj v prípade, že pôvodný obal otvoríte do 14 dní od nákupu, s pokladničným blokom alebo dokladom o kúpe. Ak od nákupu uplynulo 14 dní, nemôžeme vám ponúknuť vrátenie peňazí ani výmenu.

Živnosti:

Vymieňame len tovar, ktorý je chybný alebo poškodený. Ak považujete produkt za chybný, kontaktujte nás do 14 dní od nákupu na nižšie uvedené telefónne číslo alebo e-mailovú adresu a uveďte podrobnosti o produkte a chybe. Potom vám povieme, ako vrátiť produkt.

Kontaktné informácie
Telefón: +421911807709
Adresa: Šafárikova 432/5, 924 01 Galanta
Email: kontakt@elektroeldo.sk