Zákaznícky servis ELEKTRO-ELDO

Reklamácia a servis výrobkov ELEKTRO-ELDO

Ako prebieha proces reklamácie?
Oprávnenú reklamáciu výrobkov značky ELEKTRO-ELDO môžete uplatniť jedným z týchto spôsobov:

Osobným doručením do predajne, v ktorej ste výrobok zakúpili. V prípade zakúpenia výrobku cez e-shop odoslaním reklamácie na miesto určené predajcom.
Zaslaním poštou do autorizovaného servisného strediska ELEKTRO-ELDO.
Osobným doručením do servisného strediska ELEKTRO-ELDO.
Náklady na dopravu budú podľa povahy reklamácie a spôsobe doručenia hradené takto:

Pokiaľ v rámci záručnej alebo pozáručnej opravy doručíte výrobok do predajne, v ktorej ste ho zakúpili, vyzdvihnete si opravený tovar tiež tam. Kupujúcemu ani predávajúcemu nevznikajú žiadne nároky na úhradu dopravy výrobkov na reklamáciu alebo opravu.
Pokiaľ zašlete výrobok na oprávnenú reklamáciu v rámci záručnej doby priamo do nášho servisného strediska ELEKTRO-ELDO, hradíte iba náklady na doručenie výrobku k nám. Opravený tovar bude na vašu adresu doručený prostredníctvom Slovenskej pošty alebo prostredníctvom dopravnej spoločnosti na naše náklady.
Pokiaľ zašlete výrobok v rámci záručnej doby do servisného strediska ELEKTRO-ELDO poštou, ale Vaša reklamácia nebude uznaná ako oprávnená alebo pokiaľ požadujete servisnú opravu výrobku ELEKTRO-ELDO po záručnej dobe, uhradíte náklady na dopravu k nám aj späť na vašu adresu (podľa platného cenníka Slovenskej pošty).
Upozornenie: Výrobok na reklamáciu opatrite kópiou dokladu o kúpe alebo kópiou potvrdeného záručného listu. Výrobok na reklamáciu či na servisnú opravu musí byť doručený vždy riadne očistený.

Musím priniesť výrobok na reklamáciu v pôvodnom balení?
Výrobok doručený na reklamáciu do predajne, v ktorej bol zakúpený, nie je nutné doručiť v pôvodnom balení. Pri zasielaní reklamovaného výrobku do servisného strediska ELEKTRO-ELDO poštou je však nevyhnutné, aby bol reklamovaný výrobok starostlivo zabalený a prispôsobený k poštovnej preprave. Pokiaľ nemáte k dispozícii pôvodný obal, uložte reklamovaný výrobok do dostatočne pevného náhradného obalu, aby sa pri preprave nepoškodil. Výrobok musí byť predaný na reklamáciu vždy riadne očistený.

Dostanem pri oprávnenej reklamácii nový výrobok výmenou za reklamovaný?
Pri oprávnenej reklamácii v záručnej dobe bude reklamovaný výrobok opravený, pokiaľ oprava nie je možná, bude výrobok vymenený za nový. V prípade, že nový výrobok nie je dostupný skladom, bude odstúpenie od kúpnej zmluvy a spotrebiteľovi bude vrátená kúpna cena výrobku.

Môžem váš nový a nepoužitý výrobok v originálnom balení poslať späť? Vymeníte ho za iný rovnakej ceny, prípadne vrátite peniaze?
Zakúpený nový výrobok nie je podľa platných predpisov možné meniť za iný a spoločnosť ELEKTRO-ELDO takú možnosť výmeny neposkytuje. Preto nám už zakúpený výrobok s požiadavkou o výmenu za iný, v žiadnom prípade neposielajte.

Poznámka: Nevylučujeme, že predajca u ktorého ste výrobok zakúpili, bude v primerane krátkej dobe po zakúpení s výmenou nepoškodeného, nerozbaleného a nepoužitého výrobku za iný výrobok značky ELEKTRO-ELDO súhlasiť. Rozhodnutie je ale vždy plne v kompetencii konkrétneho predajcu, výmenu výrobku za iný tovar nie je možné nárokovať.

Je možné reklamovať výrobok, aj keď nemám doklad o jeho zakúpení?
V prípade požiadavky reklamácie výrobku v záručnej dobe je spotrebiteľ povinný preukázať platnosť záruky predajným dokladom. Výrobok bez dokladu o kúpe nie je možné reklamovať. Predajca totiž nemá možnosť určiť, či sa jedná o chybu v záručnej dobe alebo o pozáručnú opravu.